TATIANA MAXIM

PSIHOLOG CLINICIAN

Membru Asociația Româna de Psihoterapie Integrativă

PRETURI

Membră a Asociației Române de Psihoterapie Integrativă

Tatiana Maxim este psiholog clinician cu formare şi supervizare în psihologie clinică şi psihoterapie integrativă. Cu un parcurs de cca 19 ani în învăţământ şi 25 de ani în domeniul juridic, a absolvit Liceul pedagogic din București (promoția 1979), Facultatea de drept din cadrul Universității Hyperion (promoția 1996), a continuat drumul cunoașterii umane cu profesia de psiholog, implicându-se în educația și oferirea suportului psihologic oamenilor de diferite categorii de vârstă şi formare profesională.

Practicarea profesiilor i-au adus cunoaşterea psihologiei generale, psihologia copilului, psihologia adultului, a familiei şi cuplului, formarea unor abilități de transmitere cunoștințe/informații, formarea și dezvoltarea unor priceperi și deprinderi copiilor, adulţilor, formarea abilităţilor de comunicare, de analiză, de înţelegere, bazate pe realism, utilizarea testelor psihologice, manifestarea unei atitudini empatice față de pacienți.

Servicii în cadrul Clinicii Medif Otopeni:

Abilități: stabilirea comunicării cu persoana evaluată,utilizarea testelor psihologice, aplicarea principiilor și standardelor etice în evaluarea psihologică, ascultarea activă, abilități de intervievator, manifestarea unei atitudini empatice, utilizarea tehnicilor de psihoterapie și consiliere psihologică, aplicarea unei paradigme științifice în consilierea psihologică.

1. Evaluare psihologică clinică:
– Evaluare psihologică cu referire la factori psihologici implicați/relevanți pentru sănătate și boală, la copii și adulți cu relevanță pentru individ, cuplu, familie, grup/organizație.
– Raport evaluare psihologică pentru Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap

2. Intervenție psihologică clinică și consiliere psihologică primară pentru modificarea factorilor psihologici cu relevanță pentru sănătate și boală, în cazul copiilor, adulților, administrate individual, în cuplu, familie.autocunoaștere, optimizare, dezvoltare personală, psihologie pozitivă, coaching psihologic, promovarea sănătății și prevenirea patologiei, intervenții paliative, asistență psihologică clinică a copiilor cu CES.