Asigurari medicale

Noutati si reglementari in asistenta medicala de specialitate in ambulatoriu (medicul specialist)

Care sunt serviciile medicale de care pot beneficia pacientii asigurati si neasigurati?

În cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, persoanele asigurate, indiferent de forma prin care a fost dobândită calitatea de asigurat, beneficiază de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, cuprinse în pachetul de bază, furnizate de medicul de familie sau medicul specialist, în ambulatoriu sau în spital.

Categoriile de persoane care beneficiază de asigurare fără plata contribuției includ, fără a se limita la: copiii până la vârsta de 18 ani și tinerii cu vârsta între 18-26 de ani, dacă sunt:

 • elevi, inclusiv absolvenții de liceu;
 • studenții și studenții-doctoranzi care desfășoară activități didactice;
 • soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei
 • persoane asigurate;
 • femeile însărcinate și lăuze;
 • persoanele cu handicap;
 • bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, până la vindecarea respectivei afecțiuni.

Persoanele neasigurate beneficiază de servicii cuprinse într-un pachet minimal de servicii medicale, care se referă în special la urgenţe medico-chirurgicale si boli cu potenţial endemo-epidemic, monitorizarea evoluţiei sarcinii si a lehuzei, servicii de planificare familială, servicii de prevenţie

Cum poate fi verificată calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate?

Verificarea calității de asigurat se poate face online, prin interogarea aplicaţiei de pe pagina web a CNAS sau de pe paginile web ale caselor de asigurări de sănătate. www.cnas.ro/verificare-asigurat

Cum se acorda serviciile medicale de catre Medicul Specialist, de care pot beneficia pacientii asigurati?

Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza:

1. biletului de trimitere de la medicul de familie

2. biletului de trimitere acordat de alt medic de specialitate aflat în contract cu casa de asigurări.

Medicul specialist poate elibera bilet de trimitere către o altă specialitate doar în cadrul unei consultaţii acordate în baza unui bilet de trimitere emis de medicul de familie, cu excepția afecțiunilor prezentate în paragraful următor, pentru care nu este nevoie de bilet de trimitere. De asemenea, asiguratul diagnosticat cu anumite afecțiuni (exemple: diabet, glaucom, insuficiență cardiacă, scleroză multiplă etc.), se poate prezenta direct la medicul specialist, cu programare, fără a mai fi nevoie de bilet de trimitere, pentru un control periodic sau în cazul agravării/acutizării afecțiunii diagnosticate.

Care sunt serviciile de care pot beneficia pacientii pe baza biletului de trimitere?

1. Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută/acutizări ale bolilor cronice, pe un bilet de trimitere, se decontează maximum 3 consultaţii pe asigurat, într-un interval de maxim 60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii, necesare pentru stabilirea diagnosticului, atratamentului şi a evoluţiei cazului, indiferent de codul de diagnostic stabilit de către medicul de specialitate din specialităţile clinice. Pentru a beneficia de a doua si a treia consultaţie, la solicitarea medicului specialist, în vederea stabilirii diagnosticului si/sau tratamentului, nu mai este necesar biletul de trimitere

2. Pacienții cu afecțiuni cronice beneficiază, pe baza unui bilet de trimitere, de maximum 4 consultații pe trimestru, cu încadrarea în cel mult 2 consultații pe lună, pentru servicii care prevăd evaluarea pacientului și a investigațiilor de laborator, prescrierea tratamentului și urmărirea evoluției bolii. Pentru a beneficia de a doua, a treia consultaţie si a patra consultaţie, la solicitarea medicului specialist, în vederea stabilirii diagnosticului si/sau tratamentului, nu mai este necesar biletul de trimitere.

3. Pentru situaţiile de urgenţă și serviciile de planificare familială, pacienții se pot prezenta direct la medicul specialist din ambulatoriu, fără a fi necesar biletul de trimitere. Se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-au acordat intervenţii de primă necesitate în urgenţele medico-chirurgicale sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical, cu excepţia copiilor 0 – 18 ani pentru care se decontează maximum 2 consultaţii.

4. Pentru asiguraţii cu diagnostic confirmat la externarea din spital, se decontează maximum 2 consultaţii pentru: – urmărirea evoluţiei sub tratamentul stabilit în cursul internării; – efectuarea unor manevre terapeutice; – examenul plăgii, scoaterea firelor, – – – scoaterea ghipsului, după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică; – recomandări pentru investigaţii paraclinice considerate necesare, după caz.

Medicul Specialist poate decide în urma consultațiilor:

 • stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical si igieno-dietetic; eliberarea recomandării pentru îngrijiri medicale/paliative la domiciliu;
 • eliberarea recomandării pentru dispozitive medicale, tehnologii si dispozitive asistive;
 • evaluare clinică si paraclinică, prescrierea tratamentului si urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice, în limita competenţelor, trimestrial sau, după caz, lunar;
 • eliberarea biletului de trimitere către alte specialităţi, inclusiv pentru îngrijiri paliative în ambulatoriu/ bilet de internare, după caz;
 • eliberarea de certificat de concediu medical, după caz.

Medicii cu anumite specializări (exemple: neurolog, psihiatru, reumatolog, ortoped, oncolog, cardiolog, pneumolog etc.) pot recomanda asiguraților servicii furnizate de psiholog, cu condiția ca ambulatoriul de specialitate în care medicul își desfășoară activitatea să aibă personal calificat sau să fie în contract cu un furnizor de servicii psihologice.

Clinica MedIF Otopeni se afla in contract cu CAS Ilfov si furnizeaza Servicii Medicale in Specialitati Medicale si Chirurgicale pacientilor asigurati in cadrul CAS, indiferent de Casa de Asigurari de care apartin, inclusiv Casa OPSNAJ.

Sursa: www.cnas.ro